Истории и легенды

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ПО МОМЧИЛОВЦЫ

Истории и легенды

В Момчиловци са живи легендите, разказите и преданията, които покойния Отец Канев, остави в „Миналото на село Момчиловци”, Родопски сказания” и "Юдина ела"  както и историите за „ Чудотворното Аязмо и параклисите в Момчиловци” на покойника Костадин Каневски.

Радваме се и се гордеем, че и днес има хора, които продължават да описват и дописват историята на това прекрасно село, а имeнно  Костадин Сп. Вълнев – написал „Момчиловци – общинско управление 1912 – 2007г.”

От всички тези източници е използвана информация за част от този сайт.

Тези интересни разкази, случки и легенди са живи в младото поколение, и се предават от уста на уста, благодарение на хората,  потрудили се да ги пресъздадат и напишат.

Наше задължение и отговорност е да ги предадем на децата си, за да запазим традицията, вярата и корените на тази древна земя...

Momchilovtsi

ПОТОМУ, ЧТО ЭТО КУРОРТ В ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА!