История

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА МОМЧИЛОВЦИ

История

Момчиловци е старо поселище. Историческите му корени са далеч в древността. Кога компактно се заселва и кой е основателят му, засега не може да се подкрепи с исторически документи.

Селото изобилства от археологически находки, които ясно сочат, че тук има поселение още от праисторически времена. Видими следи оставят и траки и римляни. Във всички местности с южно изложение и такива в близост до вода, възникват поселища в различни периоди.

У местните жители съществува поверие, че селото се заселва отново втори път след средата на 17 век. Като негови основатели се сочат жителите на село Райково, сега кв. на Смолян.

Планината със своите буйни и гъсти иглолистни гори, обширни пасища и студени извори, е дала основание, първите селяни да назоват селото със славянското име Руеново-от руен-изобилен. По-късно, сменят името му на Горно Дерекьой.

Съгласно служебно писмо на Министерството на вътрешните работи от 14 юли 1924г. за преименуване на селата с български имена, се дава предложение, селото да се преимемува на Горно Момчилово. Общинският съвет не приема това име и на заседанието се взема решение да се преименува Гълъбово.

На проведеното след това общоселско събрание за допитване на населението, селяните изразяват несъгласие.
 
По - късно се предлага селото да носи името на легендарния Момчил юнак. Спазвайки книжовния стил, в новото име Момчил, комисията прибавя наставката – овци. Тази сложна наставка има значение "ов" за притежание и ''ци" за представители на дадена общност. Т.е Момчиловци като нарицателно съществително име означава "следовници на Момчил".
Момчиловци е било едно от малкото селища с българско население в Родопите, православни християни  които са успели да запазят християнството, българския език и родопските традиции.

Поради липса на достатъчно плодородна земя, били развити редица занаяти като рибарство, строителство и абаджийство, които мъжете зиме практикували по Беломорието, Егейските острови и Мала Aзия. Лете се завръщали при семействата си за да съчетават занаята със селскостопанска дейност.            

Историята на селото е пресъздадена от покойния отец Константин Канев в "Миналото на село Момчиловци", изпъстрена с интересни факти, случки и разкази от миналото.

Momchilovtsi

ЗАЩОТО ИМА ПОНЕ 33 ПРИЧИНИ, ЗАРАДИ КОИТО СИ СТРУВА ДА ГО ПОСЕТИТЕ!