Култура

ТУК НА МЯСТОТО СИ ТЕЖИ КРИЛАТАТА ФРАЗА: ДА ДАДЕМ НА ДЕЦАТА СИ КОРЕНИ И КРИЛЕ

Култура

Отсядайки в Момчиловци, ще откриете запазеното като скъпоценни камъчета майсторство на родопчани, истинския дух и култура на трудолюбивите и всеотдайни хора, духа на един силно вярващ народ. Ще бъдете възхитени от умението на самодейните състави, от дарбата на гайдарите и танцьорите родопчани.

Пристигнали вече в Момчиловци – не си тръгвайте, без да сте опитали родопските картофки, боровия мед, горските ягоди и боровинки, специалитетите: кътми, пататник, клин, сърми, чеверме. Всичко това се приготвя с много умение и любов.

За организирането на празниците и обичаите най-голям принос имат: Кметството на с. Момчиловци, читалище "Светлина", Църковното настоятелство към църква "Св.Св. Константин и Елена", ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ОДЗ "Изворче".

Етнографската сбирка и картинната галерия са изложени в специално предназначената за това музейна сграда.

Към читалището са сформирани известната фолклорна група "Светлина", детска гайдарска школа, танцов състав, както и театрален и хумористичен състав. Към него е и задругата на майсторите на традиционни и художествени занаяти.

Има интернет център и библиотека с над 16 000 тома литература от всички литературни жанрове.
В Момчиловци се уважават и празнуват както всички официални, така и всички християнски празници.
Има запазени много традиции, които и до днес се предават от поколение на поколение.
За момчиловеца едни от най - важните неща са корена, рода и семейството.


Тук на мястото си тежи крилатата фраза:

"Да дадем на децата си корени и криле"

Momchilovtsi

ЗАЩОТО ИМА ПОНЕ 33 ПРИЧИНИ, ЗАРАДИ КОИТО СИ СТРУВА ДА ГО ПОСЕТИТЕ!